Interested in volunteering? Let us know below.

One of the main reasons people tend to volunteer is the satisfaction and enjoyment of helping other people and making new friends.

Crosstober can't be run without these wonderful volunteers, like you, we just wouldn't be able to put on such a good event.

Our volunteers are a crucial part of the festival, providing support for the race organisers, riders and spectators. Don't worry we won't expect you to help out in the pits, like in the image below!

If you would like to be a part of this inspiring and exciting event, please contact us below and we'll be in touch.

Thank You!

Un o’r prif resymau mae pobl yn gwirfoddoli yw i gael pleser a mwynhad o helpu eraill a gwneud ffrindiau newydd.

Ni all Crosstober gael ei chynal heb y gwirfoddolwyr arbennig hyn, ac ni fuasem yn medru gosod pencwmpwriaeth mor arbennig ger eich bron.

Mae’r gwirfoddolwyr felly yn rhan hynod bwysig o’r wyl, yn rhoi cefnogaeth i’r trefnwyr a’r reidwyr. 

Os hoffech rhoi cymorth, cysylltwch a ni isod.

Diolch!

 

Volunteers Needed
We can't run our races without you / Nid yw’n bosib cynnal y penwythnos hebddo chi.